Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Městská kolejová doprava

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
612MKOD Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Rozdělení městské dopravy, úloha kolejové dopravy ve městě, volba dopravního systému a jeho kapacita. Vznik přepravních vztahů, hybnost obyvatelstva, časové rozložení přepravy během dne, dopravní průzkumy. Tramvajová doprava obecně, vývoj, vozidla, legislativa, geometrie koleje, obrys pro vozidlo a průjezdný průřez, konstrukce a odvodnění, provozní uspořádání. Metro, vývoj a rozdělení systémů, tratě a stanice, provozní uspořádání.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základními návrhovými parametry a konstrukčními prvky infrastruktury městské kolejové dopravy - zejména tramvajové dopravy a metra.

Studijní materiály:

Soubor prezentací pro studijní předmět 12MKOD v aktuálním znění

Kubát, Pejša, Jacura, Trešl: Městská a příměstská kolejová doprava; Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010

Kočárková, Kocourek, Jacura: Základy dopravního inženýrství; České vysoké učení technické v Praze 2009

Poznámka:

(obor DOS platnost akr. do 23-24, od AR 23-24 bude i pro TET, typ PV)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4189406.html