Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Stavební inženýrství - životní prostředí, PV předměty, 1. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
141YHPM Hydrologické procesy v městských povodích česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
127YNUP Nástroje územního plánování česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
143YPVT Proudění vody a transport látek v půdě česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
136SSZP Silniční stavby a životní prostředí česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
144YDUV Úprava a distribuce vody česky Z,ZK 6 4P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022020-NZ20230100_1.html