Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

obor Management a ekonomika ve stavebnictví, 6. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
126KN2E Kalkulace a nabídky 2E
 
česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
124KKT Kompletační konstrukce E česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
126MF1 Management stavební firmy 1
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
126PPRI Počítačová podpora řízení
 
česky Z,ZK 8 2P+5C Předmět není vypsán
125TBU Technická zařízení budov česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019749-BE20140600.html