Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Stavební inženýrství, obor Management a ekonomika ve stavebnictví

Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
BJ20130100 Stavební inženýrství, povinné předměty, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BJ20130200 Stavební inženýrství, povinné předměty, 2. semestr V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BJ20130300 Stavební inženýrství, povinné předměty, 3. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BJ20170400 Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BE20130500 obor Management a ekonomika ve stavebnictví, 5. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BE20140600 obor Management a ekonomika ve stavebnictví, 6. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BE20130700 obor Management a ekonomika ve stavebnictví, 7. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
30
BE20130800 obor Management a ekonomika ve stavebnictví, 8.semestr V této skupině musíte získat 13 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
13
Minimální počet kreditů 219
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BF2013_KG Výběrová konstruktivní geometrie
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BE20140800_1 obor Management a ekonomika ve stavebnictví, povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
Minimální počet kreditů 5
Jazyky
BF20130100_J povinně volitelný jazyk - 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
BF20130200_J povinně volitelný jazyk - 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 4
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BE20150800_2 obor Management a ekonomika ve stavebnictví, bakalářská práce V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
12
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 240
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 240

tento studijní plán platí pro nástup 2017 (rozdělení NNK) a 2018

Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr [BJ20170400]

rozdělení 133NNK

Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019749.html