Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Kalkulace a nabídky 2E

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126KN2E Z,ZK 6 2P+3C česky
Vztahy:
Předmět 126KN2E lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 126KAN1
Podmínkou zápisu na předmět 126KN2E je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 126KAN1
Zápočet z předmětu 126KN2E v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 126PKAN
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Cena, význam ceny, činitelé ovlivňující cenu, cenové strategie, druhy cen legislativní úprava. Oceňování stavební produkce v jednotlivých etapách projektu, podklady pro oceňování. Tvorba ceny - orientovaná na náklady, konkurenci, poptávku, metody tvorby ceny. Rozpočtování, oceňovací podklady. Hodinové zúčtovací sazby, ceny pro nabídková řízení, software pro oceňování. Ceny projektových prací a inženýrských činností.

Kalkulace nákladů životního cyklu stavby (LCC)

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu

Požadavky:

126KAN1

Osnova přednášek:

1.Tvorba ceny - orientovaná na náklady, konkurenci, poptávku. Propočet celkových nákladů stavebního projektu.

2. Výkaz výměr, soupis prací, rozpočet a oceňovací podklady

3. Zadávací dokumentace. Nabídka ve veřejné soutěži. Nabídková a smluvní cena.

4. Oceňování projektových prací a inženýrských činností

5.Controlling nákladů. Výrobní kalkulace a výsledná kalkulace.

6. Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu staveb. Oceňování v jednotlivých fázích stavebního projektu. Agregované položky

7.BIM a oceňování staveb

Osnova cvičení:

1, 2. Propočet celkových nákladů stavebního projektu

3.-13. Soupis prací s výkazem výměr, položkový rozpočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenta metody tvorby cen pro nabídková řízení,

vytvořit soupis prací s výkazem výměr a podrobný položkový rozpočet. Dále ocenit projekt v jednotlivých fázích životního cyklu.

Studijní materiály:

[1]Schneiderová Heralová, R., Vitásek, S., Brožová, L., Střelcová, I. Oceňování staveb. Praha: ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-067-48-2.

[2]Schneiderová Heralová, R. a kol. Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty). Praha: ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05226-6

Doporučená literatura:

[3]Vitásek, S.; Schneiderová Heralová, R. Oceňování staveb od přípravy po realizaci. Praha: Verlag Dashöfer, 2021. ISBN 978-80-7635-087-8.

[4]Vitásek, S.; Schneiderová Heralová, R. Rozpočtování staveb. Praha: Verlag Dashöfer, 2018. ISBN 978-80-87963-76-0.

[5]Schneiderová Heralová, R. Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-642-4.

[6]Brook, M. Estimating and Tendering for Construction Work, 5th edition. Routledge, 2017. ISBN 978-1-138-68716-5.

[7]Lewis, H. Bids, Tenders & Proposals: winning business through best practice. Kogan Page, 2015. ISBN 978-0-7494-7484-3.

[8]The Chartered Insitute of Building: New Code of Estimating Practice. Wiley-Blackwell, 2018. ISBN 978-1-1193-2946-6.

Studijní pomůcky:

[9]online podklady pro přednášky a cvičení - dostupné v MS Teams

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3345306.html