Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Anglicky přednášené předměty

~Studenti programu Otevřená informatika musí v bakalářském studiu projít alespoň jedním anglicky přednášeným povinným předmětem programu či oboru. Bližší podmínky jsou uvedeny na stránce https://oi.fel.cvut.cz/cs/bakalarsky-program (sekce Jazyková příprava). Níže je uveden seznam doporučených předmětů, kterými můžete tuto povinnost splnit. Pokud je česká varianta součástí vašeho povinného studijního plánu, pochopitelně vam anglická varianta nahradí tuto českou. Kromě uvedeného seznamu lze povinnost splnit zápisem anglicky přednášeného předmětu na zahraniční stáži (Erasmus, apod.). V obou výše uvedených případech bude povinnost v KOSu splněna automaticky. Poslední možností je splnit tuto povinnost na žádost jinak (předmět mimo seznam, bakalářská práce vedená zahraničním vedoucím, apod.).\\

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BE4B33SEA Anglicky přednášený předmět v zahraničí
 
Z,ZK 0 Z,ZK 0 Předmět není vypsán
BE5B35APO Computer Architectures
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE4B38PSIA Computer Networks
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE5B32PKS Computer and Communication Networks anglicky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět je vypsán
BE4B36FUP Functional Programming
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
BE4B36ZUI Introduction to Artificial Intelligence
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
BE5B35LSP Logic Systems and Processors anglicky Z,ZK 6 3P+2L Předmět je vypsán
BE5B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE4B39VGO Vytváření grafického obsahu anglicky Z,ZK 6 2P+2C+8D Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018707-2018_BOIAPP.html