Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BSJCH - povinné předměty 2. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
15ANAL2 Analytická chemie 2
 
Z,ZK 6 3+2 Předmět není vypsán
15FCHN1 Fyzikální chemie 1
 
Z,ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
02PRAK Fyzikální praktikum
 
česky KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
15JACH1 Jaderná chemie 1
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01MAT3 Matematika 3
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
01MAT4 Matematika 4
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
15MZD Měření a zpracování dat
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
15ORC2 Organická chemie 2
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
15ALPN Praktikum z analytické chemie
 
Z 5 0+4 Předmět není vypsán
15POCH Praktikum z organické chemie
 
Z 5 0+4 Předmět není vypsán
15POLE Teorie elektromagnetického pole a vlnění
 
Z,ZK 4 4+1 Předmět není vypsán
15ZBCH Základy biochemie
 
Z,ZK 4 4+1 Předmět není vypsán
Platnost dat k 1. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015490-BSJCHPP2.html