Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán BS Jaderná chemie

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
BSJCHPP1 BSJCH - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 60 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 16 předmětů
60
BSJCHPP2 BSJCH - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 51 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů
51
BSJCHPP3 BSJCH - povinné předměty 3. ročník V této skupině musíte získat alespoň 52 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 14 předmětů
52
Minimální počet kreditů 163
Povinně volitelné předměty
BSSPOLVEDY BS - společenské vědy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
BSJAZYKY BS - jazyky
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSVOLPREDM BS - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 163
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 17
Celkový počet kreditů 180
BS - společenské vědy [BSSPOLVEDY]

Student si povinně volí právě jeden z uvedených předmětů.

Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015490.html