Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

3.s.RRP-od 11/12 prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
04JA3 Anglický jazyk 3
 
Předmět není vypsán
16EKL Ekologie
 
česky Z 5 3+0 Předmět není vypsán
16ES Ekonomická statistika
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
16FI Financování investic
 
česky Z,ZK 5 4P+0C Předmět není vypsán
16HSS Hospodářská, sociální a územní soudržnost EU
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
16OL Organizace a legislativa veřejné správy
 
česky Z,ZK 5 4P+0C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30004324-3.S.RRP-P_OD_11_12.html