Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Financování investic

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16FI Z,ZK 5 4P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Obeznámení se se zdroji financování investic, nástroji krátkodobého a dlouhodobého financování, metodami hodnocení investic, finančním investičním rozhodováním, jištěním proti rizikům, způsoby financování investic pro města a územní celky, evropskými fondy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poznat zdroje financování investic, nástroje krátkodobého a dlouhodobého financování, metody hodnocení investic, finanční a investiční rozhodování, jištění proti rizikům, způsoby financování investic pro města a územní celky, evropské fondy.

Studijní materiály:

Doc. Ing. Jitka Peková, CSc.; Doc. Ing. Jaroslav Pilný, CSc.; Ing. Marek Jetmar, Ph.D.: Veřejná správa a finance

veřejného sektoru ,ASPI, a.s., 556 stran, ISBN 80-726-1086-4

Richard A. Brealey a Stewart C. Myers: Teorie a praxe firemních financí, Computer Press, 1064 stran, ISBN 80-7226-

189-4

Jackson, P. M., Brown, C. V.: Ekonomie veřejného sektoru. Eurolex Bohemia, Praha 2003

Diana Fuguitt, Shanton J. Wilcox :Cost-Benefit Analysis for Public Sector Decision Makers, Quorum Books, ISBN 978-

1567202229

Zákony a předpisy ČR a EU.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1668106.html