Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ekonomická statistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16ES Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Objasnění způsobu vzniku statistických informací o hospodářských a sociálních jevech a procesech, možností a mezí jejich provázanosti a praktické použitelnosti současně spolu s možnostmi využívání statistických metod při analytických postupech v běžné statistické praxi.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem tohoto předmětu je ukázat studentům způsob vzniku statistických informací, jejich praktické zjišťování v hospodářské a sociální oblasti, jejich vzájemnou provázanost a současně i možnosti a meze jejich vypovídacích schopností. Ukázat na možnost využívání statistických metod při analytických postupech ve statistické praxi.

Studijní materiály:

HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava, SEGER, Jan, FISCHER, Jakub. Statistika pro ekonomy. 7. vyd. Praha :

PROFESSIONAL PUBLISHING, 2006. 417 s.

JÍLEK, Jaroslav, FISCHER, Jakub, HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava, MORAVOVÁ, Jiřina, ZELENÝ

Martin.

Nástin sociálněhospodářské statistiky. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2005. 265 s. ISBN 80-245-0840-0.

FISCHER, Jakub, ZELENÝ, Martin. Příklady ze sociálněhospodářské statistiky. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2004. 105

s. ISBN 80-245-0802-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1668006.html