Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie pilotního výcviku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21TPIL Z,ZK 7 4+4 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Výuka teoretických znalostí potřebných pro vstup do první fáze integrovaného výcviku. Výuka se řídí osnovami uvedenými v příručce FTO. Předměty a jejich minimální rozsah je v souladu s požadavky předpisu JAR FCL 1 a předměty jsou číslovány v souladu s tímto předpisem 010 až 090. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je získání základních teoretických znalostí v integrovaném výcviku potřebných pro vstup do první fáze praktické části integrovaného výcviku. Předmět je zakončen přezkoušením teoretických znalostí.

Studijní materiály:

učební texty pro piloty letounů vydané Akademickým nakladatelstvím CERM (celkem 15 knih autorského kolektivu pod vedením Prof. Ing. Ludvíka Kulčáka, CSc.)

Poznámka:

neaktualizováno, stále všechny hodnoty platné do B142! (nový soubor 21TPIV:aktualizované kredity: 6, klíč. slova, editace textů dle katalogového listu)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1481506.html