Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Doporučený průchod studijním plánem Mgr. obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství, 2016-2019

Studijní plán: Mgr. obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství, 2016-2019

Jako volitelné předměty lze zapisovat oborové předměty sousedních oborů a zaměření.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MI-MPI Matematika pro informatiku
 
Z,ZK 7 3P+2C Z povinný předmět programu
MI-PAA Problémy a algoritmy
 
Z,ZK 5 2P+1R+1C Z povinný předmět programu
MI-MDW.16 Webové služby a middleware
 
Z,ZK 5 2P+1C Z povinný předmět oboru
MI-ADP.16 Architektonické a návrhové vzory
 
Z,ZK 5 2P+1C Z povinný předmět zaměření
MI-V.2017 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MI-PDP.16 Paralelní a distribuované programování
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět programu
MI-SPI.16 Statistika pro informatiku
 
Z,ZK 7 4P+2C L povinný předmět programu
MI-FME.16 Formální metody a specifikace
 
Z,ZK 5 2P+1C L povinný předmět zaměření
MI-NSS.16 Normalized Software Systems
 
ZK 5 2P L povinný předmět zaměření
MI-PIS.16 Pokročilé informační systémy
 
Z,ZK 5 2P+1C L povinný předmět zaměření
MI-V.2017 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MI-MPR Magisterský projekt
 
Z 7 Z,L povinný předmět programu
MI-NUR.16 Návrh uživatelského rozhraní
 
Z,ZK 5 2P+1C Z povinný předmět zaměření
MI-PDB.16 Pokročilé databázové systémy
 
Z,ZK 5 2P+1C Z povinný předmět zaměření
MI-PV-EM.2016 Povinně volitelné magisterské ekonomicko manažerské předměty, verze 2016 2 povinně volitelný ekonomicko-manažerský předmět
MI-V.2017 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MI-DIP Magisterská práce
 
Z 23 L,Z povinný předmět programu
MI-PV-HU.2016 Povinně volitelné magisterské humanitní předměty, verze 2016 3 povinně volitelný humanitní předmět
MI-V.2017 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017 0 volitelný předmět
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod709781030305.html