Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Doporučený průchod studijním plánem Systémová integrace procesů ve zdravotnictví - nástup 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24

Studijní plán: Navazující magisterský studijní program Systémová integrace procesů ve zdravotnictví - prezenční

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PMSEK Ekonomie Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
F7PMSIZZ Informační zdroje ve zdravotnictví KZ 3 1P+2S Z povinný předmět
F7PMSPMF Přehled matematiky a fyziky
 
Z,ZK 4 2P+2S Z povinný předmět
F7PMSRLZ Řízení lidských zdrojů
 
Z,ZK 3 1P+1S Z povinný předmět
F7PMSRNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví
 
KZ 5 2P+2S Z povinný předmět
F7PMSVZ1 Veřejné zdravotnictví I.
 
ZK 5 2P Z povinný předmět
F7PMSVKZP Vybrané kapitoly ve zdravotnických procesech
 
KZ 5 2P+2S Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMSBE Business English
 
KZ 2 2S L povinný předmět
F7PMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení
 
Z,ZK 3 2P+2S L povinný předmět
F7PMSHZT Hodnocení zdravotnických technologií
 
Z,ZK 4 2P+2S L povinný předmět
F7PMSOP Odborná praxe
 
Z 2 4XT L povinný předmět
F7PMSPLPT Přehled lékařské přístrojové techniky
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PMSRP Ročníkový projekt
 
Z 2 1S L povinný předmět
F7PMSVZ2 Veřejné zdravotnictví II.
 
Z,ZK 4 2P L povinný předmět
F7PMSZSED Zdravotní systémy a jejich ekonomická dimenze
 
Z,ZK 4 2P+2S L povinný předmět
F7PMSITZ Informační technologie ve zdravotnictví
 
KZ 2 2P+2S L povinně volitelný předmět
F7PMSJIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky
 
KZ 3 2P+2C L povinně volitelný předmět
F7PMSMKZ Marketing a PR ve zdravotnictví
 
KZ 2 2P+2S L povinně volitelný předmět
F7PMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
 
KZ 3 2P+2S L povinně volitelný předmět
F7PMSZU Základy účetnictví
 
KZ 2 2P+2S L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMSBSCD Biostatistika a metody pro vyhodnocení klinických studií Z,ZK 4 2P+2S Z povinný předmět
F7PMSEMM Ekonomicko-matematické metody KZ 2 1P+1S Z povinný předmět
F7PMSIP Individuální praxe Z 2 2XT Z povinný předmět
F7PMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
F7PMSMZZ Management zdravotnických zařízení Z,ZK 4 2P+2S Z povinný předmět
F7PMSNIS Nemocniční informační systémy Z,ZK 3 2P+1S Z povinný předmět
F7PMSSDP1 Seminář k diplomové práci I. Z 2 1S Z povinný předmět
F7PMSZSVS Zdravotnictví jako součást veřejného sektoru ZK 3 2P Z povinný předmět
F7PMSEAZ Ekonomické analýzy ve zdravotnictví KZ 3 2P+2S Z povinně volitelný předmět
F7PMSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví
 
KZ 3 2P+2S Z povinně volitelný předmět
F7PMSMIP Projektové řízení KZ 3 2P+2S Z povinně volitelný předmět
F7PMSRKD Rozvoj komunikačních dovedností KZ 2 2P+2S Z povinně volitelný předmět
F7PMSUPS Užití psychologie a sociologie v praxi
 
KZ 2 2P+2S Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMSIZS Integrovaný záchranný systém a medicína katastrof
 
ZK 5 2P L povinný předmět
F7PMSMZT Management zdravotnické techniky
 
KZ 5 2P+2S L povinný předmět
F7PMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví
 
Z,ZK 5 2P+2S L povinný předmět
F7PMSSDP2 Seminář k diplomové práci II.
 
Z 2 1S L povinný předmět
F7PMSDP Zpracování diplomové práce
 
Z 8 4XT L povinný předmět
F7PMSDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
 
KZ 2 2S+2C L povinně volitelný předmět
F7PMSEHG E-Health a E-Government
 
KZ 3 2P+2S L povinně volitelný předmět
F7PMSKAJ Konverzace v anglickém jazyce
 
KZ 2 2S L povinně volitelný předmět
F7PMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení
 
KZ 3 2P+2S L povinně volitelný předmět
F7PMSMPR Využití moderních technických prostředků v rehabilitaci
 
Z,ZK 3 2P+2S L povinně volitelný předmět
F7PMSZMS Základy modelování a simulace
 
KZ 2 2P+2C L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1037474754905.html