Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Oceňování staveb 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126OS2P Z,ZK 4 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 126OS2P lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 126OCS1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Předmět navazuje na 126KAN1. Cílem předmětu je naučit studenta metody tvorby cen pro nabídková řízení, vytvořit výkaz výměr a podrobný položkový rozpočet. Dále ocenit projekt v jednotlivých fázích životního cyklu.

Tvorba ceny orientovaná na náklady, konkurenci, poptávku. Cenové strategie.

Náklady stavebního objektu, stavby. Agregované ceny, rozpočtové ukazatele.

Propočet celkových nákladů stavby, struktura, podklady, příklady.

Výkaz výměr, zásady tvorby, podklady, pomůcky, příklady.

Podrobný položkový rozpočet, oceňovací podklady, příklady.

Nabídková cena, zadávací dokumentace, příklady.

Rizika v nabídkách, ocenění rizik, stanovení rezervy. Příklady.

Smluvní ceny, smluvní podmínky ve vazbě na cenu, příklady.

Oceňování projektových prací a inženýrských činností, podklady, příklady.

Hodinová sazba, odměna rozpočtáře, koordinátora BOZP, podklady, příklady.

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady.

Controlling nákladů, výrobní kalkulace, pracovní kalkulace, výsledná kalkulace.

Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu staveb (LCC).

Požadavky:

126OCS1

Osnova přednášek:

1.Tvorba ceny - orientovaná na náklady, konkurenci, poptávku. Propočet celkových nákladů stavebního projektu.

2. Výkaz výměr, soupis prací, rozpočet a oceňovací podklady

3. Zadávací dokumentace. Nabídka ve veřejné soutěži. Nabídková a smluvní cena.

4. Oceňování projektových prací a inženýrských činností

5.Controlling nákladů. Výrobní kalkulace a výsledná kalkulace.

6. Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu staveb. Oceňování v jednotlivých fázích stavebního projektu. Agregované položky

7.BIM a oceňování staveb

Osnova cvičení:

1, 2. Propočet celkových nákladů stavebního projektu

3.-13. Soupis prací s výkazem výměr, položkový rozpočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenta metody tvorby cen pro nabídková řízení, vytvořit výkaz výměr a podrobný položkový rozpočet. Dále ocenit projekt v jednotlivých fázích životního cyklu.

Studijní materiály:

[1]Schneiderová Heralová, R., Vitásek, S., Brožová, L., Střelcová, I. Oceňování staveb. Praha: ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-067-48-2.

[2]Schneiderová Heralová, R. a kol. Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty). Praha: ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05226-6

Doporučená literatura:

[3]Vitásek, S.; Schneiderová Heralová, R. Oceňování staveb od přípravy po realizaci. Praha: Verlag Dashöfer, 2021. ISBN 978-80-7635-087-8.

[4]Vitásek, S.; Schneiderová Heralová, R. Rozpočtování staveb. Praha: Verlag Dashöfer, 2018. ISBN 978-80-87963-76-0.

[5]Schneiderová Heralová, R. Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-642-4.

[6]Brook, M. Estimating and Tendering for Construction Work, 5th edition. Routledge, 2017. ISBN 978-1-138-68716-5.

[7]Lewis, H. Bids, Tenders & Proposals: winning business through best practice. Kogan Page, 2015. ISBN 978-0-7494-7484-3.

[8]The Chartered Insitute of Building: New Code of Estimating Practice. Wiley-Blackwell, 2018. ISBN 978-1-1193-2946-6.

Studijní pomůcky:

[9]online podklady pro přednášky a cvičení - dostupné v MS Teams

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6862306.html