Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů

Studijní program: Stavební inženýrství - řízení projektů Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NP20230100 Stavební inženýrství - řízení projektů, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
NP20230200 Stavební inženýrství - řízení projektů, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
22
NP20230300 Stavební inženýrství - řízení projektů, diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 82
Povinně volitelné předměty
NP20240200_1 Stavební inženýrství - řízení projektů, PV předměty, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

platí pro nástup od akad. roku 2024/25

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30024067.html