Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programování v C/C++

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B6B36PJC KZ 4 2P+2C+2D česky
Vztahy:
Předmět B6B36PJC nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE5B99CPL (vztah je symetrický)
Předmět B6B36PJC nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět A7B36PJC (vztah je symetrický)
Předmět B6B36PJC nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B6B36PCC (vztah je symetrický)
Předmět B6B36PJC může při kontrole studijních plánů nahradit předmět B6B36PCC
Předmět B6B36PJC může být splněn v zastoupení předmětem BE5B99CPL
Předmět B6B36PJC nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE5B99CPL (vztah je symetrický)
Předmět B6B36PJC nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět A7B36PJC (vztah je symetrický)
Předmět B6B36PJC nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B6B36PCC (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Karel Richta
Přednášející:
Radek Havlíček, Ingrid Nagyová, Karel Richta
Cvičící:
Radek Havlíček, Ingrid Nagyová, Karel Richta
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět je základním kurzem programování v C a C++. Předpokládá se, že studenti zvládli základy algoritmizace a zvládají principy objektového návrhu. Postupně jsou probrány datové typy jazyků C a C++, ukazatelé, funkce a atruktura programu, třídy a objekty. Po splnění předmětu by měl být sudent schopen programovat komplexní aplikace v C/C++.

Požadavky:

Předpokládají se znalosti objektových principů a základních algoritmů.

Osnova přednášek:

1. Základní rysy jazyka C/C++.

2. Datové typy, deklarace, operátory a výrazy.

3. Příkazy, standardní vstup a výstup.

4. Funkce, makra, preprocesor.

5. Pole, ukazatele, reference.

6. Ukazatele, dynamická alokace paměti, vícerozměrná pole.

7. Řetězce v C a v C++. Struktury v C/C++, třídy a objekty.

8. Dědičnost, dynamicky vázané metody.

9. Výjimky.

10. Úvod do šablon

11. Standardní knihovna šablon.

12. Vlákna, synchronizace

13. Abstraktní třídy, RTTI.

14. Procesy..

Osnova cvičení:

1. Překlad zdrojových kódů a Makefile

2. Číselné soustavy a binární reprezentace proměnných

3. Strukturované datové typy

4. Práce se vstupem a výstupem

5. Funkce a parametry

6. Ukazatele a pole

7. Dynamická alokace paměti, memory leaky

8. Ukazatele na funkce

9. Přetěžování operátorů

10. Dědičnost a polymorfismus

11. Polymorfismus, návrhové vzory

12. Úvod do šablon

13. Vlákna, synchronizace

14. Procesy

Cíle studia:

Cílem předmětu je aby studenti po splnění předmětu byli schopni programovat komplexní aplikace v C/C++.

Studijní materiály:

[1] Virius M.: Programování v jazyku C++. Vydavatelství ČVUT, Praha 2000.

[2] Stroustrup B.: Programovací jazyk C++. Nakladetelství BEN, 2000 (překlad).

[3] Herout, P.: Učebnice jazyka C. KOPP.

Poznámka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b6b36pjc/start

Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/B6B36PCC
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3130206.html