Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Bc. specializace Počítačové systémy a virtualizace, kombi., 2021

Studijní program: Informatika Typ studia: Bakalářské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Bc. specializace Počítačové systémy a virtualizace, kombi., 2021
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BIK-PP.21 Povinné předměty bakalářského programu Informatika, konbinovaná forma výuky, verze 2021 V této skupině musíte získat 106 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 20 předmětů
106
Minimální počet kreditů 106
Povinné předměty specializace
BIK-PS-PV.21 Povinné předměty specializace Počítačové systémy a virtualizace, kombinovaná forma, verze 2021 V této skupině musíte získat 40 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
40
Minimální počet kreditů 40
Povinně volitelné předměty
BIK-PV-PV.21 Povinně volitelné předměty pro specializaci Počítačové systémy a virtualizace, komb. forma, 2021 V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů (maximálně 15)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
5
Minimální počet kreditů 5
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA.21 Zkouška z angličtiny 2021 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 4)
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
BIK-V.21 Čistě volitelné předměty bakalářského programu, kombinovaná forma výuky, verze 2021
0
BIK-PV-VO.21 Volitelné odborné předměty původem ze sousedních specializací pro bak.specializaci BIK-PV.21, v.2021
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 153
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 27
Celkový počet kreditů 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročníky, které byly přijaty ke studiu od akademického roku 2021/2022 do kombinované formy studia bakalářského programu. . Garant: prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., email: pavel.tvrdik@fit.cvut.cz

Zkouška z angličtiny 2021 [BI-ZKA.21]

BI-ANG se zakončením zkouškou za dva kredity si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. <br> --<br> BI-ANG1 se zakončením zápočet a zkouška za 2 kredity si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně (nechodili na předmět BI-A2L). Tito studenti musejí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku. Po absolvování zkoušky bude navíc studentovi automaticky uznán předmět BI-ANGS (Samostatná příprava na zkoušku z angličtiny) za 2 kredity. <br> --<br> BIE-EEC se zakončením zápočtem za 4 kredity je studentovi uznán proděkanem po předložení externího certifikátu na úrovni minimálně B2 dle Společného evropského referenčního rámce.

Povinné předměty bakalářského programu Informatika, konbinovaná forma výuky, verze 2021 [BIK-PP.21]

Garant: prof. Ing. Róbert Lórencz CSc.

Povinné předměty specializace Počítačové systémy a virtualizace, kombinovaná forma, verze 2021 [BIK-PS-PV.21]

Garant: prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., email: pavel.tvrdik@fit.cvut.cz

Povinně volitelné předměty pro specializaci Počítačové systémy a virtualizace, komb. forma, 2021 [BIK-PV-PV.21]

Garant: prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., email: pavel.tvrdik@fit.cvut.cz

Volitelné odborné předměty původem ze sousedních specializací pro bak.specializaci BIK-PV.21, v.2021 [BIK-PV-VO.21]

Garant: prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., email: pavel.tvrdik@fit.cvut.cz

Čistě volitelné předměty bakalářského programu, kombinovaná forma výuky, verze 2021 [BIK-V.21]

Garant: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., email: robert.lorencz@fit.cvut.cz

Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30021631.html