Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Lean Manufacturing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
K16E1302 Z,ZK 6 20B anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Po absolvování předmětu, by student měl znát tato rámcová témata: Vymezit hlavní, význam a základní funkce managementu inovací se zaměřením na aplikace štíhlé výroby v podniku. Vysvětlit vztahy managementu, managementem inovací a hlavní útvary podniku. Charakterizovat předvýrobní, výrobní a výrobní procesy a související procesy inovací štíhlé výroby. Vysvětlit postup tvorby inovační strategie a inovačního projektu se zaměřením na Lean. Objasnit význam společného plánování/prognózování nových výrobků, služeb a výrobních technologií v podniku. Atd.

Požadavky:

Aktivita a docházka: 10 bodů

Seminární práce: 30 bodů

Zkouška: 60 bodů

Omluvená absence max: 30%

Osnova přednášek:

•Řízení výroby v kontextu štíhlé výroby

•Divize výroby a klíčové aspekty Lean

•Optimalizace výroby a zavádění štíhlé výroby

•Vyvážení výroby: push a pull

•Just in (on) Time a problémy s eliminací odpadu

•Dopady štíhlé inovace na podnik

•Integrace štíhlé výroby a Six Sigma

•Směrem k štíhlé údržbě výroby

•Implementace Lean a příprava výroby

•Jak může Lean start-up změnit Řízení provozu?

•House of Lean a systémové hodnocení podniku

•Shrnutí Lean témat v současném podnikatelském prostředí

Osnova cvičení:

•Lean časová analýza výroby

•Lean podmínky a časová analýza výroby

•Štíhlá a časová analýza výrobního cyklu

•Efektivita a čas štíhlé výroby

•Výpočet Kanban indikátorů

•Výpočet Just in Time indikátorů

•Míry štíhlé výkonnosti

•Lean, údržba a opravy ve výrobě

•Správa nástrojů a Lean

Cíle studia:
Studijní materiály:

Lectures and study materials

RUSSELL, R. S. - TAYLOR, B. W. [2020]: Operations and Supply Chain Management, Wiley, ISBN: 978-1-119-66870-1.

BHASIN, S. [2020]: Lean Management Beyond Manufacturing: A Holistic Approach. Springer, ISBN-13: 978-3319174099.

ATTOLICO, L. [2019]: Lean Development and Innovation: Hitting the Market with the Right Products at the Right Time. Routledge, ISBN-13: 978-1138481817.

JEMALA, M. [2012]: Nature of Foresight Planning, LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN 978-3659131509.

JEMALA, M. [2014]: Technology identification: How to bring technology innovation to life? Scholars' Press, ISBN: 978-3-639-71044-1. Etc.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5691806.html