Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Stavitelství

Studijní program: Stavitelství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
BR20190001 Stavitelství, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BR20190002 Stavitelství, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
29
BR20190003 Stavitelství, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
28
BR20190004 Stavitelství, 4. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BR20190005 Stavitelství, 5. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BR20190006 Stavitelství, 6. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BR20190007 Stavitelství, 7. semestr V této skupině musíte získat alespoň 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BR20190008 Stavitelství, 8. semestr V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
18
Minimální počet kreditů 223
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BR20230007_1 Stavitelství, povinně volitelný předmět V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Jazyky
BF20190201_J Povinně volitelný jazyk, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
1
BF20190302_J Povinně volitelný jazyk, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 3
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BR20190008_1 Stavitelství, bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
12
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 240
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 240

platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023407.html