Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Principles of Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16E1101 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět U16E1101 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U16C1101 (vztah je symetrický)
Předmět U16E1101 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U16C1101 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Management is a key discipline in the life of a company, institution, and society. Modern management trends fundamentally change its essence and content, methods and tools, while changes are getting faster. Knowing the basics of management is a necessity not only for managers, practically for all employees who hold key positions in the company or institution. However, it is not just a question of taking a basic course, managers must be prepared for lifelong learning and adaptation to new trends, knowledge, methods and tools.

The course deals with the basics of management in the context of its modern trends and is therefore the starting point for further study of managerial and economic fields at the university.

Požadavky:

Basic knowledge of English.

Osnova přednášek:

The course consists of the following topics:

1. Managers and Management

2. The Management Environment

3. Integrative Managerial Issues

4 Foundation of Decision Making

5 Foundations of Planning

6 Organizational Structure and Design

7 Managing Human Resources

8 Managing Change and Innovation

9 Foundations of individual Behavior

10 Understanding Groups and Managing Work Teams

11 Leadership and Trust

12 Controlling

Osnova cvičení:

Students will solve selected case studies.

Cíle studia:

The aim of the course is to acquaint students with the basic principles of management in the context of contemporary needs and trends of the 21st century.

The purpose of the course is to acquaint students with the basics of the discipline and prepare them for their career of managers in companies and institutions, and / or continued study in subsequent years of bachelor's and master's studies.

The purpose is, among other, to acquaint the students with:

•subject and overall structure of the theory and practice of management,

•basic terms and concepts of management,

•content, techniques and tools of key management functions,

•wide range of specific functions, and sub-disciplines of management,

•current trends in corporate management and its prospects for the future.

The expected outcome of the course is that students will:

•understand overall thematic structure and issues of modern corporate management,

•explain the content and scope of the basic tools of key management functions, and apply its in the practical exercises,

•explain the nature of specific management functions, and sub-disciplines of management, and apply its in the practical exercises,

•explain the essence of key management trends, and their influence on future theory and especially the practice of corporate management.

Studijní materiály:

FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT - Essential Concepts and Applications, Stephen P. Robbins, David A. Decenzo, Mary Coulter, Pearson Education, 2013. ISBN 13: 978-0-13262053-6.

EXPLORING MANAGEMENT, Schermerhorn J., Hoboken, John Wiley & Sons, 2014. ISBN: 978-1-118-62019-9.

Poznámka:

Kurz probíhá v angličtině.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5473306.html