Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projektové řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C9906 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Obecným cílem je poskytnout studentům teoretický přehled i základní praktické zkušenosti s projektovým řízením. Studenti mohou získat základní a dnes potřebné dovednosti pro uplatňování projektového řízení v běžné praxi zejména jako účastníci projektových týmů či asistenti manažerů projektů menšího rozsahu.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních,

průběžná a pravidelná domácí příprava,

aktivní účast při diskuzi na cvičeních,

skupinová seminární práce a její prezentace, resp. z ní odvozené doplňující individuální úlohy.

Osnova přednášek:

. Základní přehled a vymezení projektového řízení, terminologie, základní standardy projektového řízení.

. Úvod do procesního modelu metodiky PRINCE 2.

. Principy a témata PRINCE 2, zaměření na produkt, fáze, přizpůsobení se prostředí projektu.

. Úvodní definice projektu - Projektový záměr, resp. Outline Business Case

. Organizace, role, odpovědnosti a kompetence v projektu.

. Přístup k řízení kvality.

. Plánování v projektu, přístup k řízení času.

. Přístup k řízení rizik.

. Přístup k řízení nákladů.

. Přístup k řízení změn.

. Úvod do iniciace projektu a jeho zahájení.

. Úvod do realizace a monitorování projektu, kontrolní proces.

. Vyhodnocení projektu.

Osnova cvičení:

Témata na samostatnou práci budou určena na úvodních cvičeních, rozdělení do skupin pro skupinovou práci po vzájemné dohodě.

Cíle studia:

Viz Anotace

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Svozilová A., Projektový management, Praha: Grada, 2011, ISBN 978-80-247-3611-2.

a literatura k metodice PRINCE2 dle vzájemné dohody na cvičení

Doporučená literatura:

An Introduction to PRINCE2: Managing and Directing Successful Projects 2009 Edition PDF,

TSO, 2009, ISBN 978-80-1133-1188-0. Bližší informace naleznete zde: http://www.tsoshop.co.uk/bookstore.asp?FO=1162573&Action=Book&ProductID=9780113310593&ClickID=002259

Bentley C. Základy metody projektového řízení, Inbox SK, 2013, ISBN: 978-0-9576076-2-0.

Máchal P., Kopečková M., Presová R. Světové standardy projektového řízení, Praha: Grada, 2015, ISBN 978-80-247-5321-8.

Doležal J., Máchal P., Lacko B. a kol. Projektový management podle IPMA - 2., aktualizované a doplněné vydání, Praha: Grada, 2012, ISBN 978-80-247-4275-5.

Rosenau M. D. Řízení projektů, Computer Press, 2000, ISBN 80-7226-218-1.

Hačkajlová L., Prostějovská Z., Tománková J. Projektový management, Vysoká škola ekonomie a managementu, 2013, ISBN 978-80-87839-00-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5366206.html