Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Organizace a vedení lidí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16C4501 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět se zabývá strategií a praktikami řízení lidí ve firmách. Východiskem jsou současné poznatky o personálním řízení/ řízení lidských zdrojů v zahraničí a v ČR. Záměrem je, aby student získal vědomosti o personálních praktikách používaných ve firmách s dobrou pověstí na trhu práce a procvičil si své znalosti při individuálním a týmovém řešení úkolů a případových studií. Součastí rozvoje sociálních dovedností je zpracovat, prezentovat a obhájit semestrální práci na téma, které vyžaduje zvládnout problematiku několika personálních procesů.

Požadavky:

Zápočet je za aktivní účast na cvičení, tj. řešení úkolů a případových studií, napsání dvou online testů (simulace zkouškového testu), zpracování a prezentace semestrální práce.

Neomluvená nepřítomnost na přednášce externisty je za mínus 4 body.

Zkouška je za napsání testu (min. počet bodů je 50 % z celkového počtu) a ústní zkouška.

Do počtu bodů se započítávají mínusové body za neomluvenou nepřítomnost na přednáškách externistů.

Zkouška:

Test: max. počet 100 bodů, min. požadovaný počet 50 bodů.

Ústní část: povinná literatura + přednášky

Výsledek zkoušky:

A 90-100 bodů

B 80 - 89 bodů

C 70 - 79 bodů

D 60 - 69 bodů

E 50 - 59 bodů

F méně než 49 bodů

Osnova přednášek:

1. Historie personálního řízení a přístupy k řízení lidí

2. Personální útvar ve firmě a role personalistů

3. Personální strategie a personální plánování

4. Získávání, výběr, přijímání a adaptace zaměstnanců

5. Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníka

6. Vzdělávání a rozvoj pracovníka

7. Řízení kariéry a nástupnictví

8. Talent management

9. Odměňování a benefity

10. BOZP

11. Kolektivní pracovní vztahy

12. Ukončení pracovního poměru, outplacement

13. Personální informační systém

14. Specifika řízení lidí v malých a středních firmách

15. Specifika řízení lidí v multinacionálních společnostech

16. Specifika řízení lidí v neziskových organizacích

Osnova cvičení:

1. Historie personálního řízení a přístupy k řízení lidí

2. Personální útvar ve firmě a role personalistů

3. Personální strategie a personální plánování

4. Získávání, výběr, přijímání a adaptace zaměstnanců

5. Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníka

6. Vzdělávání a rozvoj pracovníka

7. Řízení kariéry a nástupnictví

8. Talent management

9. Odměňování a benefity

10. BOZP

11. Kolektivní pracovní vztahy

12. Ukončení pracovního poměru, outplacement

13. Personální informační systém

14. Specifika řízení lidí v malých a středních firmách

15. Specifika řízení lidí v multinacionálních společnostech

16. Specifika řízení lidí v neziskových organizacích

Cíle studia:

1. Prohloubit si znalosti o personálním řízení ve firmách získané na bakalářském stupni studia

2. Rozšířit se znalosti o strategie a praktiky při řízení lidí ve specifických podmínkách, v malých a středních firmách, multinacionálních společnostech a neziskových organizacích

3. Rozvíjet sociální dovednosti při týmovém řešení úkolu z oblasti řízení lidí

4. Získat vědomosti o integraci řízení lidí do firemních systémů a procesů

Studijní materiály:

Dvořáková, Zuzana. Systémy řízení lidí. Cvičebnice. Online. Sedlčany : Ústav personalistiky. (Předpokládaný termín vydání březen 2019).

DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. (2012). Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck. 592 s. ISBN 978-80-7400-347-9.

nebo

DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. (2007). Management lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck. 486 s. ISBN 978-80-7179-893-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5347206.html