Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán bak.komb.od 24/25 (pro TET)

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BK 24/25 K TET 1.sem.bak.kom. (od) 24/25 (pro TET) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
2.S.BK 24/25 K TET 2.sem.bak.prez. (od) 20/21 (pro TET) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
Minimální počet kreditů 60
Počet předepsaných kreditů celkem 60
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 30
Celkový počet kreditů 90
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30024232.html