Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Etiketa pro manažery

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C6101 ZK 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Zaměřením předmětu je seznámit studenty se všemi formami společenského styku, se správným řešením společenských situací a s pravidly chování v různých situacích, do kterých se manažer dostává v rámci pracovních setkání, obchodních jednání, prezentací i společenských akcí.

Požadavky:

Průběžný test.

Závěrečný test.

Týmová práce.

Osnova přednášek:

Role ve společnosti a jejich vliv na chování ve společnosti

Chování při různých všedních událostech - přivítání návštěvy, vedení jednání, vizitky

Specifika pracovních akcí včetně postavení ženy - manažerky

Pravidla obchodní korespondence

Netiketa, tj. etiketa v informační společnosti

Oblékání do zaměstnání a společnosti

Společenské události, pořádání společenské akce

Společenské stolování, degustátorství a kulinářství

Specifika jednotlivých kultur a jejich vliv na obchodní jednání

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni

- popsat zásady chování ve společnosti;

- vyjmenovat základní principy etikety;

- vysvětlit, proč je doporučován daný typ chování;

- vysvětlit odlišnosti v chování v jednotlivých zemích světa;

- ovládat principy představování

- aplikovat pravidla chování na konkrétní situaci;

- naplánovat společenskou akci;

- naplánovat firemní akci;

- sestavit pozvánku;

- posoudit vhodnost chování při dané situaci.

Studijní materiály:

Základní

ŠPAČEK, L. Nová velká kniha etikety. Praha. Mladá fronta. 2008. ISBN 978 80 204 1954 5.

PERNAL, E. Taktně, profesionálně, elegantně : pravidla jednání a vystupování v obchodním a společenském styku. Praha. Ekopress. 2001. ISBN 80 86119 35 1.

WOLFF, I. Etiketa v zaměstnání: udělejte dobrý dojem. Praha. Grada. 2007. ISBN 978 80 247 2081 4.

SMEJKAL, V., BACHRACHOVÁ, H. Velký lexikon společenského chování. Praha. Grada Publishing. 2011. ISBN 978 80 247 3650 1.

WELLNITZ, A. Pravidla mezinárodního bontonu. Bratislava. NOXI. 2007. ISBN 978 80 89179 56 5.

WITT, U. Správné chování u stolu : už žádné trapasy!. Praha. Grada. 2006. ISBN 80 247 1797 2.

Doplňková

ŠPAČEK, L. Velká kniha etikety. Praha. Mladá fronta. 2005. ISBN 80 204 1333 2.

PERNAL, E. Savoir vivre na obchodních cestách : průvodce světem mezinárodních zvyklostí. Praha. Ekopress. 2003. ISBN 80 86119 59 9.

ŠPAČEK, L. Malá kniha etikety pro celou rodinu. Praha. Mladá fronta. 2010. ISBN 978 80 204 2219 4.

ŠPAČEK, L. Malá kniha etikety pro firmu a úřad. Praha. Mladá fronta. 2010. ISBN 978 80 204 2253 8.

ŠPAČEK, L. Malá kniha etikety pro každý den. Praha. Mladá fronta. 2010. ISBN 978 80 204 2251 4.

ŠPAČEK, L. Malá kniha etikety pro manažery. Praha. Mladá fronta. 2010. ISBN 978 80 204 2252 1.

ŠPAČEK, L. Malá kniha etikety u stolu. Praha. Mladá fronta. 2010. ISBN 978 80 204 2250 7.

MATHÉ, I. ŠPAČEK, L. Etiketa. Praha. BB art. 2005. ISBN 80 7341 564 X.

ČAJČÍK, K. Společenský rádce pro všechny životní okolnosti. Praha. Professional Publishing. 2007. ISBN 978 80 86946 50 4.

Poznámka:
Další informace:
moodle.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5131606.html