Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Design a brand management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C5402 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět U16C5402 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-DBMN-01 (vztah je symetrický)
Předmět U16C5402 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-DBMN-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět se zabývá reflexí obchodních značek v kontextu soudobé spotřební kultury jako atributu složitého komplexu vztahů výroby a spotřeby, nabídky a poptávky v paralelním působení globalizačních a lokalizačních sil. Značku interpretujeme jako médium ikonických významů, symbolických znaků a emocionálních obsahů, formující sociální, ekonomické, kulturní a psychologické rozměry existence.

Požadavky:

Test, alternativně zpracování prezentace (Zp).

Seminární práce na individuálně zadané téma (Zk.)

Osnova přednášek:

1/ Paradigma cílových skupin a benefitů. Positioning. Brand management jako nástroj marketingu.

2/ Komunikační nástroje při budování značek

3/ Corporate identity a corporate design

4/ Brand management, strategické řízení značek, nástroje řízení značek.

5/ Hodnota značek, evaluace.

6/ Případové studie, historie budování značek, ekonomické, sociální, environmentální a politické aspekty marketingové komunikace a marketingem determinovaného designu.

7/ Vizuální atributy značek, kodifikace a implementace, tvorba design manuálů.

8/ Brand management na sociálních sítích.

9/ Design jako nástroj konkurenceschopnosti. Role designu v Průmyslu 4.0.

10/ Praktická implementace designu, profesní struktura, předpoklady a kompetence, trendy, technologické aspekty tvůrčí

práce.

11/ Ekonomické, environmentální a sociální aspekty managementu designu. Společenská zodpovědnost designéra, investora.

12/ Sféry designu. Tradice a inovace v designu, redesign, styling.

13/ Typografie v designu.

14/ Autorské právo v kreativních odvětvích.

Osnova cvičení:

x

Cíle studia:

Na základě interdisciplinárního charakteru pojetí předmětu je student uveden do problematiky budování a managementu značky z pohledu sociologické a marketingové teorie. Dále na praktických case studies z praxe si student propojí teorii s praxí.

Studijní materiály:

Povinné:

Taylor, D.: Brand management. Brno: Computer Press.

Keller, Kevin Lane. Strategické řízení značky.

Zákon č. 121/2000 Sb. - Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

Doporučené:

Chernatony, Leslie de: Značka: od vize k vyšším ziskům. Computer Press 2009.

Kafka, O., Kotyza, M.: Logo & Corporate Identity. Font 2014

Kolesár, Z.: Kapitoly z dějin grafického designu. Slovart 2010.

Mikeš, J., Vysekalová, J.: Image a firemní politika. Grada 2009.

Olins, W.: Corporate Identity. Thames & Hudson 1989.

Olins, W.: On Brand. Thames & Hudson 2004.

Petránsky, Ĺ.: Teória a metodológia dizajnu. TUL, 1995.

Kolesár, Z.: Kapitoly z dějin designu 1, 2. Slovart, Slovenské design centrum, 1998, rozšířené 2008

Wheeler, A.: Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team.

Font.cz

CZechdesign.cz

Designportal.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5131406.html