Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Etika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B16ET1 KZ 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Vladimír Slámečka
Přednášející:
Vladimír Slámečka
Cvičící:
Vladimír Slámečka
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Poskytnout posluchačům orientaci nejen v obecných problémech etiky, ale především jim nabídnout

návody k řešení nejrůznějších situací lidského života. Nedílnou součástí předmětu jsou i diskuse, ve

kterých mohou studenti reagovat nejen na probranou látku, ale i na aktuální otázky, které doba

přináší a hledat na ně společně odpovědi.

Požadavky:

Každý posluchač vypracuje seminární práci podle předem stanovených pravidel.

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Osnova přednášek:

1. Etika jako filozofická disciplína, dějiny oboru

2. Fundamentální etika, základní kategorie etiky

3. Zdroje a obsah lidského jednání, pravidla správného jednání

4. Přirozený, pozitivní a vložený zákon jako zdroje norem mravnosti, svědomí

5. Svobodný mravní čin, ctnost jako návyk v dobrém jednání

6. Mravní selhání, hřích, neřest jako návyk ve zlém jednání

7. Vztah člověka k přesažným a metafyzickým skutečnostem a jeho projevy

8. Etika mezilidských vztahů: přátelství, láska, manželství, rodina

9. Vztahy jedince ke společnosti a státu, lidská práva, diskriminace, revoluce

10. Vztahy člověka k životu vůbec a zvlášt k lidskému životu a zdraví

11. Sexuální etika

12. Hospodáská etika: majetek, formy jeho nabývání a vlastnictví

13. Vědecká a výzkumná práce, technický pokrok

14. Problematika pravdy v lidském životě

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Vladimír Slámečka, Manažerská etika, Nakladatelství VUT, Praha 2012

2. Karl-Heinz Peschke, Křesťanská etika, Vyšehrad, Praha 2004

3. Aristoteles: Etika Nikomachova, REZEK, Praha 2013

4. Jiljí Píkaský, Učebnice základu etiky, KN, Kostelní Vydí2000

5. Helmut Weber, Všeobecná morální teologie, Praha: Zvon. 1998

6. Arno Anzenbacher, Úvod do etiky, Academia, Praha 2001

7. Jií Skoblík: Přehled křesťanské etiky, KAROLINUM, Praha 2005

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B16ET1
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C4-156
Slámečka V.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvičebna
St
místnost T2:C3-337
Slámečka V.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-337
místnost T2:C3-337
Slámečka V.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
T2:C3-337
Čt

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4975506.html