Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby

Studijní program: Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NV20230100 Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
20
NV20230200 Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
20
Minimální počet kreditů 40
Povinně volitelné předměty
NV20230100_1 Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, PV předměty, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
10
NV20230200_1 Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, PV předměty, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
10
Minimální počet kreditů 20
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NV20230300 Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 30
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022019.html