Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Filozofie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B16FIL ZK 2 2P+0S česky
Vztahy:
Předmět B0B16FIL nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B0B16FI1 (vztah je symetrický)
Předmět B0B16FIL nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B0B16FI1 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Peter Zamarovský
Přednášející:
Peter Zamarovský
Cvičící:
Peter Zamarovský
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Úvod do filosofie. Probírá se tu charakter filosofického poznání, nejznámější postavy a ideje

západní filosofie, dále vztah filosofie k náboženství, vědě a politice.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Pojem filozofie, porovnání mýtického, filozofického a vědeckého přístupu

2. Thalés a škola v Mílétu, arché, hylozoismus a redukcionismus, pojetí duše

3. Pythagoreismus, význam (matematika)

4. Myšlenky Hérakleita z Efesu, dynamický obraz světa, srovnání s východní filozofií

5. Elejská škola, otázky metodiky poznání, problémy s pojetím vakua

6. Pojímání hmoty (Anaxagorás, Empedoklés) za antiky a dnes

7. Atomismus a přírodní věda, otázky determinismu

8. Krize poznání, sofisté, člověk měřítkem všeho?, sofistika a dnešní postmoderna

9. Sókratův vztah k sofistice, dialogická metoda, sókratovský morální paradox.

10. Malé sokratické školy, paradox lháře a jeho novodobé obměny

11. Platón, jeho život a filozofie, svět idejí, politická filosofie

12. Aristotelská logika a fyzika, aristotelismus a scholastika

13. Hellénistická filozofie, alexandrijská škola, Eukleidés a matematika

14. Pyrrhonismus (skepticismus), křesťanství a filozofie, dnešní skepticismus

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Zamarovský P., Příběh antické filosofie, ČVUT, Praha 2005

2. Zamarovský P. The Historical Roots of Philosophy, Praha: CVUT. 2007

3. Capra F., Tao fyziky, Praha, DharmaGaia, Praha 2004

4. Gál E. (ed)., Mysel, telo, stroj, Bradlo, Bratislava 1992

5. Bondy E., Poznámky k dějinám filosofie III. Antická filosofie, Vokno, Praha 1994

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B16FIL
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:C3-337
Zamarovský P.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-337
Čt

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4714406.html