Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-TES.16 Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Lidstvo dnes má schopnost konstruovat systémy neuvěřitelné složitosti (např. vlaky, mikroprocesory, letadla). Náklady pro zvládání této složitosti a pro zajištění správného fungování jsou ale stále kritičtější. Důležitá metoda pro zvládání této složitosti je používání modelů, které popisují výhradně ty aspekty daného sytému, které jsou potřeba pro daný úkol. Dalším důležitým prvkem pro snížení nákladů na vývoj je automatizace analýzy takovýchto modelů. Teorie a algoritmy pro modelování a analýzu složitých systémů je obsahem tohoto předmětu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do teorie systémů.

2. Logické základy.

3. Systémy a automaty.

4. Interagující systémové komponenty.

5. Temporální logika.

6. Testování, omezené ověřování modelů.

7. Omezené ověřování modelů a Booleovská splnitelnost.

8. Neomezené ověřování modelů.

9. Petriho sítě.

10. Časované automaty.

11. Modelování fyzikálního okolí.

12. Pravděpodobnostní modely.

13. Simulace a řízení modelů systémů.

Osnova cvičení:

Praktické procvičování aktuálně přednášených témat.

Cíle studia:

Studenti budou mít schopnost používat několik důležitých formalizmů pro modelování složitých systémů. Budou umět techniky pro automatickou analýzu takových modelů.

Studijní materiály:

Edward A. Lee and Sanjit A. Seshia: Introduction to Embedded Systems, A Cyber-Physical Systems Approach, Second Edition, MIT Press, ISBN 978-0-262-53381-2, 2017. http://leeseshia.org/

Edmund M. Clarke, Orna Grumberg, and Doron A. Peled. Model Checking. MIT Press, 1999.

Edward A. Lee and Pravin Varaiya, Structure and Interpretation of Signals and Systems, Second Edition, LeeVaraiya.org, ISBN 978-0-578-07719-2, 2011.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2215

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2215
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4657206.html