Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Mgr. specializace Teoretická informatika, 2018-2019

Studijní program: Informatika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Mgr. specializace Teoretická informatika, 2018-2019
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
NI-PP.2018 Povinné předměty společného teoretického základu magisterského programu Informatika, verze 2018 V této skupině musíte získat 62 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
62
Minimální počet kreditů 62
Povinné předměty specializace
NI-PS-TI.2018 Povinné předměty magisterské specializace Teoretická informatika, verze pro ročníky od 2018 V této skupině musíte získat 35 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
35
Minimální počet kreditů 35
Volitelné předměty
NI-V.2018 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2018
0
NI-TI-VS.2018 Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mg.specializaci Teoretická informatika
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 97
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 23
Celkový počet kreditů 120

Garant: prof. Ing. Jan Holub, PhD., email: jan.holub@fit.cvut.cz

Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mg.specializaci Teoretická informatika [NI-TI-VS.2018]

Všechny povinné předměty specializací s výjimkou této specializace

Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2018 [NI-V.2018]

Vedle zde uvedených předmětů si jako volitelný můžete zapsat kterýkoliv předmět, který se nabízí v rámci vašeho studijního programu a formy studia, který jste si nezapsal(a) jako povinný předmět programu/oboru/zaměření nebo povinně volitelný předmět. Předměty této skupiny, které student absolvoval v bakalářském studiu na ČVUT, nelze znovu absolvovat v magisterském studiu.

Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018385.html