Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Makroekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16MA1 Z,ZK 4 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s nástroji a problémy makroekonomické analýzy na základní úrovni.

Požadavky:

Zápočet student získává na základě dosažení 50 % bodů ze tří průběžných testů během a na konci výukové části semestru. Zkouška se uděluje na základě alespoň 50 % bodů ze zkouškového testu ve zkouškovém období.

Osnova přednášek:

Makroekonomické veličiny

Spotřeba a investice

Trh peněz

Chování měnového kurzu

Model IS-LM-BP

Měnová a fiskální politika

Model AD-AS

Inflace a nezaměstnanost

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s nástroji makroekonomické analýzy a jejich uplatněním na základních až středně pokročilých problémech současné ekonomiky.

Studijní materiály:

Soukup J., Pošta V., Neset P., Pavelka T., Dobrylovský J.: Makroekonomie. Management Press, 2010.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4527906.html