Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mikroekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16MI1 Z,ZK 4 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s nástroji a problémy mikroekonomické analýzy na základní úrovni.

Požadavky:

Zápočet student získává na základě dosažení 50 % bodů z průběžného testu během a na konci výukové části semestru. Zkouška se uděluje na základě alespoň 50 % bodů ze zkouškového testu ve zkouškovém období.

Osnova přednášek:

Rozhodování spotřebitele, poptávka.

Produkční a nákladová analýza.

Maximalizace zisku.

Monopol, oligopol, monopolistická konkurence.

Rozhodování na trhu práce.

Rozhodování na trhu kapitálu.

Asymetrie informací.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s nástroji mikroekonomické analýzy a jejich uplatněním na základních až středně pokročilých problémech na různých trzích ekonomiky.

Studijní materiály:

Varian, H.R.: Mikroekonomie, moderní přístup. Victoria publishing, 1995.

Frank, R.H.: Mikroekonomie a chování, Svoboda-Libertas, 1995.

Hořejší, B., Soukupová, J., Macáková, L., Soukup J.: Mikroekonomie, 5. aktualizované vydání, 2011.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4527806.html