Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Makroekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16MA2 Z,ZK 4 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se středně pokročilou makroekonomickou teorií.

Požadavky:

Zápočet student získává na základě dosažení 50 % bodů ze tří průběžných testů během a na konci výukové části semestru. Zkouška se uděluje na základě alespoň 50 % bodů ze zkouškového testu ve zkouškovém období.

Osnova přednášek:

spotřeba a investice

zahraniční obchod

fiskální udržitelnost

inflace

nezaměstnanost

poptávka po penězích

cílování inflace

dynamický model ČR

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilejšími nástroji makroekonomické analýzy a jejich uplatněním na středně pokročilých problémech současných ekonomik.

Studijní materiály:

Pošta V.: Makroekonomie pro navazující magisterské studium na MÚVS ČVUT. Volně dostupné.

Wickens M.: Macroeconomic Theory: A Dynamic General Equilibrium Approach. Princeton University Press, 2011.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4501206.html