Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Měřící metody a technika v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
622MEMT KZ 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Měřicí metody v dopravě, jejich význam a využití;Geodetické základy v ČR;Měření úhlová, délková a výšková;Principy mapování, přesnost a chyby geodetických měření;Zaměřování a vytyčování;Úlohy lokalizace, navigace a Globální navigační satelitní systémy (GNSS);Laserové skenování (terestrické, mobilní, UAV);Technická fotografie a fotogrammetrie;Dynamická měření vozidel;Vysokorychlostní kamery;Radarová měření, Měření hluku;

Požadavky:

základy laboratorního měření, zásady projektování pozemních komunikací, základy CA aplikací, souřadné systémy, algoritmizace, zpracování dat na PC

více viz: k622.fd.cvut.cz/downloads/22MEMT.pdf

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s měřícími metodami užívanými v rámci dopravní praxe (geodetická měření, dynamická měření, 3D skenování a fotogrammetrie).

Studijní materiály:

Šachl, J., Šachl, J., Schmidt, D., Mičunek, T., Frydrýn, M.:Analýza nehod v silničním provozu, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. 142 s. ISBN 978-80-01-04638-8.

Švec, M.: Stavební geodézie 10, Praktická výuka, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4203206.html