Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Numerické metody mechaniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
618NMM Z 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Nejpoužívanější numerické metody pro řešení úloh mechaniky jako jsou metoda sítí, metoda konečných diferencí, metoda konečných prvků, metoda konečných objemů a metoda hraničních prvků. Časová i prostorová diskretizace problému. Metoda konečných prvků, princip a odvození základních rovnic. Matice tuhosti, matice hmotnosti, matice tlumení prvku i konstrukce. Metody řešení soustav algebraických rovnic. Numerická integrace. Programování MKP.

Požadavky:

Základy lineární algebry a maticový počet. Základy teorie pružnosti.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přehled o nejpoužívanějších numerických metodách používaných pro řešení problémů pružnosti, plasticity a dynamiky.

Studijní materiály:

Z. Bittnar - J. Šejnoha: Numerical methods in structural mechanics, Thomas Telford, 1996.

K. Rektorys: Variational Methods in Mathematics, Science and Engineering, Volume 1. Springer Science & Business Media, 1980.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4201506.html