Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Histologie obecná a histologie oka

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOHO KZ 2 1P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Základy zpracování vzorků pro histologické vyšetření. Základy cytologie, obecné histologie a mikroskopické anatomie. Vývoj zrakového orgánu u lidského embrya. Histologická stavba oka a jeho přídatných struktur.

Více informací na http://histologie.lf2.cuni.cz/cs/histolopt

Požadavky:

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, prokázání znalostí odpovídajících odpřednášené látce (test)

Osnova přednášek:

1. Cytologie – úvod, obecná struktura buňky, buněčná membrána a organely, inkluse, cytoskelet a jeho deriváty, jádro.

2. Epitelová tkáň epitelové buňky, specializace buněčných povrchů, klasifikace epitelů, žlázový epitel. Pojivová tkáň obecná stavba pojivové tkáně, vazivo, chrupavka, kost.

3. Nervová tkáň - obecná stavba, neurony, synapse, neuroglie, myelinizace. Svalová tkáň obecná stavba, typy svalové tkáně, mechanismus svalové kontrakce. Krev formované krevní elementy, vývoj formovaných krevních elementů.

4. Smyslové orgány - klasifikace. Oko – anatomická stavba oka, vrstvy oční koule, refrakční a akcesorní struktury oka.

5. Základy embryologie, vývoj oka.

Cytologie a histologická technika - úvodní přednáška a cvičení: https://youtu.be/ReKepDg8FLQ

Přednášky předmětu Histologie budou probíhat v: Ústavu histologie a embryologie UK 2. LF - v Žížale, místnost 210 (Mikroskopovací sál),

adresa: Plzeňská 221, Praha 5 - Motol

zastávka tramvaje č. 9, 10 a 16 a autobusu č. 168, 174, 179, 180 a 347, zastávka se jmenuje Motol

cesta od zastávky až do praktikárny je popsána na http://histologie.lf2.cuni.cz pod záložkou „Kde sídlíme“.

Přednášky začínají v v 10:45 hod.

Osnova cvičení:

1. Histologie - vymezení oboru, stručný popis technik užívaných v histologii. Cytologie - buňka ve světelném a elektronovém mikroskopu.

2. Epitelová a pojivová tkáň - studium preparátů a elektronogramů.

3. Nervová a svalová tkáň - studium preparátů a elektronogramů. Krev – studium nátěrů periferní krve. Základy mikroskopické anatomie I – studium preparátů vybraných orgánů.

4. Základy mikroskopické anatomie II - studium preparátů vybraných orgánů. Oko – praktická demonstrace histologické stavby oka.

5. Oko - praktická demonstrace histologické stavby oka (dokončení).

6. Zápočtový test

Cvičení předmětu Histologie budou probíhat v: Ústavu histologie a embryologie UK 2. LF, Plzeňská 221, Praha 5 - Motol

- v Žížale, místnost 210 (Mikroskopovací sál).

Cíle studia:

Získání základních znalosti o cytologii, obecné histologii, mikroskopické anatomii, obecné embryologii a struktuře a vývoji oka.

Studijní materiály:

[1] Vajner, L. a spol.: Lékařská histologie I. Cytologie a obecná histologie. Karolinum, Praha, 2018

[2] Vajner, L. a spol.: Lékařská histologie 2. Mikroskopická anatomie. Karolinum, Praha 2017 (Kapitola Smyslový systém, Orgán zraku)

[3] Sadler, T.W.: Lékařská embryologie (překlad 10. vydání). Grada, Praha 2010 (kapitola Vývoj oka)

[4] Kuchynka, P.: Oční lékařství, Grada, Praha, 2007 (vybrané kapitoly)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2547006.html