Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Bakalářský studijní obor Optika a optometrie

Studijní program: Biomedicínská a klinická technika Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Optika a optometrie - nástup ke studiu 16/17, 17/18,18/19, 19/20, 20/21
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
17PBO POV 16 OPT povinné 16 V této skupině musíte získat 172 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 49 předmětů
172
Minimální počet kreditů 172
Povinně volitelné předměty
17PBO PV 4S 15 16 OPT PV 4. semestr 15 16 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 8)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  4)
2
17PBO PV 5S 15 16 OPT PV 5. semestr 15 16 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  3)
4
17PBO PV 6S OPT PV 6. semestr 13_14_15_16 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30013685.html