Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Theory of Elasticity

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132TELA Z,ZK 6 3P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět 132TELA lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 101MT02
Předmět 132TELA lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 132ST02
Úspěšná klasifikace předmětu 132TELA je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133FSTC
Úspěšná klasifikace předmětu 132TELA je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 134FSTT
Úspěšná klasifikace předmětu 132TELA je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 132STA
Úspěšná klasifikace předmětu 132TELA je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 134TS01
Garant předmětu:
Jan Vorel
Přednášející:
Jan Vorel
Cvičící:
Jan Vorel
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Základní předpoklady a základní rovnice teorie pružnosti. Předpoklady o přetvoření a rozdělení napětí v prutu. Prostý tah a tlak, prostý ohyb, šikmý ohyb, ohyb s tlakem. Jádro průřezu. Diferenciální rovnice ohybové čáry. Smyk za ohybu. Volné kroucení. Pružné a nepružné namáhání. Pružnoplastický a plastický stav průřezu nosníku. Stabilita prutů. Rovinná napjatost, rovinná deformace, hlavní napětí. Typologie stěn a desek.

Požadavky:

101MT02, 132SM02 nebo 132ST02

Osnova přednášek:

1. Předpoklady teorie pružnosti. Trojrozměrné těleso: Přemístění, deformace, napětí. Geometrické, statické a materiálové rovnice.

2. Základní typy namáhání prutů. Prut namáhaný tahem a tlakem.

3. Jednoduchý ohyb. Hypotéza o zachování rovinnosti průřezu. Rozdělení deformace a napětí na průřezu. Ohybový moment jako výslednice normálového napětí. Vztah mezi ohybovým momentem a křivostí. Pružný průřezový modul. Vliv teploty na ohyb.

4. Diferenciální rovnice ohybové čáry a okrajové podmínky. Výpočet průhybů řešením této rovnice. Vliv teplotních změn a posunů/pootočení podpor.

5. Normálové napětí v průřezu při šikmém ohybu a kombinaci normálové síly a ohybových momentů. Jádro průřezu.

6. Test I.

7. Smykové napětí při ohybu.

8. Volné kroucení masivních prutů a tenkostěnných prutů s průřezem otevřeným a uzavřeným.

9. Pružnoplastický a plastický stav průřezu ohýbaných prutů.

10. Stabilita tlačeného prutu.

11. Test II.

12. Prostorová napjatost, stěny a rovinná napjatost - základní předpoklady, veličiny a vztahy.

13. Opakování, rezerva.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení kopíruje osnovu přednášek.

Cíle studia:

Student bude umět řešit napjatost a přetvoření přímých prutů namáhaných ohybem a volným kroucením, určovat kritické zatížení a vzpěrné délky přímých prutů. Bude znát předpoklady o rozložení napětí ve stěnách a deskách.

Studijní materiály:

[1] Šejnoha, M., Bittnarová, J., Šejnoha, J.: The Theory of Elasticity 10, ČVUT Publ. House, 1998, ISBN 8001018709

[2] Procházka, P.: The Theory of Elasticity 20, ČVUT Publ. House, 1999, ISBN 8001019497

Poznámka:
Další informace:
https://mech.fsv.cvut.cz/student/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24305605.html