Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Civil Engineering

Studijní program: Civil Engineering Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
BD20200100 Civil Engineering, 1st semester V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
30
BD20200200 Civil Engineering, 2nd semester V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
30
BD20200300 Civil Engineering, 3rd semester V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BD20200400 Civil Engineering, 4th semester V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BD20200500 Civil Engineering, 5th semester V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BD20200600 Civil Engineering, 6th semester V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BD20200700 Civil Engineering, 7th semester V této skupině musíte získat alespoň 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
22
BD20200800 Civil Engineering, 8th semester V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
12
Minimální počet kreditů 214
Povinně volitelné předměty
BD20200700_2 Civil Engineering, Optional subjects, 7-8th semester V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BD20200700_1 Civil Engineering, Project, 7th semester V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
6
BD20200800_1 Civil Engineering, Bachelor Project V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
12
Minimální počet kreditů 18
Počet předepsaných kreditů celkem 240
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 240

valid from 2020/21 to 2022/23

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019547.html