Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Civil Engineering

Studijní program: Civil Engineering Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
BD20200100 Building Structures, Compulsory Subjects, 1st semester V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
30
BD20200200 Building Structures, Compulsory Subjects, 2nd semester V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
30
BD20200300 Building Structures, Compulsory Subjects, 3rd semester V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BD20200400 Building Structures, Compulsory Subjects, 4th semester V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BD20200500 Building Structures, Compulsory Subjects, 5th semester V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BD20200600 Building Structures, Compulsory Subjects, 6th semester V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BD20200700 Building Structures, Compulsory Subjects, 7th semester V této skupině musíte získat alespoň 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
28
BD20200800 Building Structures, Compulsory Subjects, 8th semester V této skupině musíte získat alespoň 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
24
Minimální počet kreditů 232
Povinně volitelné předměty
BD20200700_2 Building Structures, Optional Subjects, 7-8th semester V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BD20200700_1 Building Structures, Project, 7. semester V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
6
BD20200800_1 Building Structures, Bachelor Project V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
12
Minimální počet kreditů 18
Počet předepsaných kreditů celkem 258
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -18
Celkový počet kreditů 240

valid from 2020-21

Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019547.html