Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Structural Mechanics 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132ST02 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět 132ST02 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 132ST01
Úspěšná klasifikace předmětu 132ST02 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 132TELA
Úspěšná klasifikace předmětu 132ST02 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 132SM3E
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Vnitřní síly a jejich průběhy na rovinných prutových konstrukcích a složených soustavách. Vnitřní síly a jejich průběhy na prostorové prutové konstrukci. Definice normálového napětí a předpoklady o jeho rozložení v průřezu. Geometrie hmot a rovinných obrazců, těžiště a momenty setrvačnosti.

Požadavky:

132SM01 nebo 132ST01

Osnova přednášek:

1. Úvod, základní pojmy

2. Vnitřní síly v bodě

3. Průběhy vnitřních sil

4. Vnitřní síly na přímém prutu, lomeném a šikmém nosníku

5. Vnitřní síly na zakřivených nosnících

6. Test I.

7. Vnitřní síly na složených soustavách

8. Reakce a vnitřní síly prostorové konzoly

9. Rovinné geometrické útvary I (výpočet polohy těžiště, statického momentu průřezu)

10. Rovinné geometrické útvary II (výpočet momentů setrvačnosti, stanovení elipsy setrvačnosti)

11. Test II.

12. Návrhová zatížení, napětí

13. Opakování

Osnova cvičení:

Osnova cvičení kopíruje osnovu přednášek.

Cíle studia:

Student bude umět řešit průběhy vnitřních sil na rovinných nosnících a 3D konzolách. Dále bude znát postupy výpočtů průřezových charakteristik.

Studijní materiály:

[1] W.F. Riley, L.D. Sturges, Engineering Mechanics - Statics, JOHN WILEY & SONS, INC., New York, 1993, ISBN 9780471053330

[2] S. Timoshenko, Strength of materials - Part I, Elementary theory and problems, D. VAN NOSTRAND COMPANY Inc., New York, 1930

Poznámka:
Další informace:
https://mech.fsv.cvut.cz/student/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2389906.html