Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Matematické modely v ekonomii

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11W1MM KZ 4 8 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Lineární úlohy se soustavou lineárních omezení, úlohy síťové analýzy, teorie front, spolehlivosti a obnovy. Dynamické regresní modely, konvexní a nelineární optimalizační modely. Souvislost s předměty: pravděpodobnost, lineární programování, teorie grafů, teorie hromadné obsluhy, operační výzkum.

Požadavky:

základy lineární algebry a teorie grafů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s využitím matematického modelování v oblasti ekonomie.

Studijní materiály:

Hušek R., Maňas M.: Matematické modely v ekonomii, Praha, SNTL, 1989

Maňas M.:Optimalizační metody, Praha, SNTL, 1979

Unčovský L.: Stochastické modely operačnej analýzy, Praha, SNTL, 1973

Walter J.: Stochastické modely v ekonomii, Praha, SNTL, 1970

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24090405.html