Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán 2.bl.bak.komb.ME 07/08začátek

Studijní program: Úvodní stránka Typ studia: neznámý kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
5.S.BK 05/06 5.sem.bak.komb.od 05/06 V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
24
6.S.BK 05/06 6.sem.bak.komb.od05/06 V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
24
7S.BK-ME06/07 7.s.bak.komb.ME-od06/07 V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
18
7BK-SEMI.06/07 7s.bak.kom.semi.od06/07 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
8S.BK-ME06/07 8.s.bak.komb.ME od06/07 V této skupině musíte získat 14 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
14
8BK-SEM.06/07 8s.bak.kom.semi.od06/07 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
6
Minimální počet kreditů 88
Povinně volitelné předměty
VP-B-KOMB.OD 05/06 VP-bak.komb.ME od 05/06 V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
24
Minimální počet kreditů 24
Jazyky
J2B-B OD05/06 P+K Jazyk 2.bl.bak.od 05/06 prez.+kombin. V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan10385905.html