Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán MED bak.komb.12/13

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích 3 Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BKMED 10/11 1.sem.MED bak.komb.10/11 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
30
2.S.BKMED 10/11 2.sem.MED bak.komb.10/11 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
30
3.S.BKMED 11/12 3.sem.MED.bak.komb.11/12 V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
27
4.S.BKMED VÝBĚR 13/1 4.sem.MED bak.komb. výběr předmětu 13/14 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
4.S.BKMED 13/14 4.sem.MED bak.komb. 13/14 V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
21
5.S.BKMED 13/14 5.sem.MED bak.komb.13/14 V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
21
5.S.BKMED VÝBĚR 12/1 5.sem.MED výběr předmětů 12/13 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
6.S.BKMED 13/14 6.sem.MED bak.komb. 13/14 V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
23
Minimální počet kreditů 156
Povinně volitelné předměty
W1-BKMED 13/14 PVP bak.komb. MED 13/14 V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
12
Minimální počet kreditů 12
Jazyky
JZ-B-3.4 12/13 Jazyk bak. 5.6.sem. od 12/13 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
JZ-B-1,2 11/12 Jazyk bak.3.4.sem.od 11/12 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30004215.html