Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Identifikace systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2311091 ZK 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Systémový popis, úloha analytické a experimentální identifikace systémů. Přehled typů modelů. Modely ARX, AR, ARMAX, ARMA, OE, BJ. Fuzzy modely, neuronové sítě, modely radiální báze. Metody deterministické identifikace: metoda postupné integrace. Metody deterministické identifikace: vyhodnocování frekvenčních charakteristik.

Metody identifikace ERA/GRA. Metody stochastické identifikace: regresní metody. Metody stochastické identifikace: korelační metody. Metody stochastické identifikace: adaptivní metody. Experimentální modální analýza. Operační modální analýza. Identifikace nelineárních mechanických modelů pomocí obecných optimalizačních metod. Použití genetických algoritmů. Identifikace nelineárních systémů: neuro-fuzzy metody (LOLIMOT). Identifikace stavových modelů systémů při použití metody podprostorů. Identifikace diskrétních systémů. Identifikace v uzavřeném regulačním obvodu. Identifikace nestabilních systémů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Systémový popis, úloha analytické a experimentální identifikace systémů.

Přehled typů modelů.

Modely ARX, AR, ARMAX, ARMA, OE, BJ.

Fuzzy modely, neuronové sítě, modely radiální báze.

Metody deterministické identifikace: metoda postupné integrace.

Metody deterministické identifikace: vyhodnocování frekvenčních charakteristik.

Metody identifikace ERA/GRA.

Metody stochastické identifikace: regresní metody.

Metody stochastické identifikace: korelační metody.

Metody stochastické identifikace: adaptivní metody.

Experimentální modální analýza.

Operační modální analýza.

Identifikace nelineárních mechanických modelů pomocí obecných optimalizačních metod. Použití genetických algoritmů.

Identifikace nelineárních systémů: neuro-fuzzy metody (LOLIMOT).

Identifikace stavových modelů systémů při použití metody podprostorů.

Identifikace diskrétních systémů.

Identifikace v uzavřeném regulačním obvodu.

Identifikace nestabilních systémů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

L.Ljung: System Identification - Theory for User, Prentice Hall PTR, 1999.

O. Nelles: Nonlinear system identification with local linear fuzzy-neuro models. Automatisierungs technik. Shaker Verlag, Aachen 1999.

W.K. Gawronski: Advanced Structural Dynamics and Active Control of Structures. New York : Springer-Verlag New York, Inc., 2004.

P.Noskievič: Modelování a identifikace systémů, Montanex a.s.,1999.

J.Soukup, R.Petrová: Identifikace soustav, Skriptum ČVUT, Praha, 2004.

Valášek, M. a kol.: Mechatronika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996.

Miláček, S.: Modální analýza mechanických kmitů. Skriptum ČVUT, Praha, 2001.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1915906.html