Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Metoda konečných prvků II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2111035 ZK 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

V předmětu jsou diskutována vybraná pokročilá témata z aplikace MKP v mechanice poddajných těles. Úlohy dynamiky, nelinearity, interakce, kontaktní úlohy.

Požadavky:

Předmět navazuje na předmět Metoda konečných prvků I. Vyžaduje porozumění fyzikálním a matematickým základům a praktickým aspektům deformační varianty metody konečných prvků: princip virtuálních posuvů a princip minima celkové potenciální energie v kontinuu. Elementové (tvarové funkce, ekvivalentí uzlové síly, matice tuhosti) a globální (matice tuhosti, vektor uzlových sil) operátory MKP. Struktura dat v MKP. KInematické okrajové podmínky a zatížení. Základní dovednosti v práci s MKP.

Osnova přednášek:

•Přímá (implicitní a explicitní) integrace pohybových rovnic.

•Modální transformace.

•Modální syntéza, stacionární dynamika

•Nelineární systémy - příklad „průraz vzpěry“

•Tečná matice tuhosti, nelinární materiálové modely.

•Newton Raphsonovo iterační schéma

•Geometrická nelinearita v kontinuu míry napjatosti a deformace, energetická konjugovanost

•Geometrická nelinearita v kontinuu - linearizace - tečná matice tuhosti

•Nelineární materiálové modely

•Implementace plasticity kovů v MKP

•Ztráta stability v elastickém stavu.

•Modelování interakcí (Hertzův kontakt)

•Modelování interakcí v MKP

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je diskutovat vybraná témata z aplikace MKP v mechanice poddajných těles: Řešení úloh dynamiky, (přímá implicitní a explicitní integrace pohybových rovnic, modální rozklad), řešení nelineárních úloh (Nelineární geometrie, materiál, interakce)

Studijní materiály:

•Bathe, K.J., Wilson, E.L.: Numerical methods in finite element analysis. Prentice--Hall, Inc., 1976

•Zienkiewicz, O. C.: The Finite Element Method in Engineering Science. McGraw--Hill, London, 1971

•Přednáškové fólie, záznamy přednášek (na WWW)

•Crisfield, M.A.: Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, Volume 1: Essentials. John Wiley and Sons Ltd.. 2000

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1915506.html