Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Elektrotechnika pro aplikovanou mechaniku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2142027 KZ 3 2P+0C+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen a prohloubení znalosti vlastností a použití elektronických prvků a obvodů pro generování, úpravu a zpracováni signálů zobrazujících fyzikální veličiny v řídicích a kontrolních systémech, metody přenosu a vyhodnocení signálu v analogové i číslicové formě.

Požadavky:

Pro získání zápočtu musí být student fyzicky přítomen na výuce a musí splnit všechny zadané úlohy v laboratoři. Je-li absence studenta více než 10 %, musí vypracovat v souladu s dodatečnými požadavky úlohu zadanou vyučujícím. Zkouška má písemnou část (test) a ústní (2 otázky losem). Minimální počet bodů potřebný pro úspěšné složení testu je 60 %.

Osnova přednášek:

1. Polovodičové prvky a jejich aplikace pro snímače fyzikálních veličin

2. Speciální snímače fyzikálních veličin se zaměřením na mechanické veličiny

3. Zesilovače signálu, jejich konstrukce, aplikace a omezení

4. Generátory signálů

5. Frekvenčně selektivní obvody, filtrace signálu

6. Přenos signálu po vedení, komunikační sběrnice

7. Obvody s rozloženými parametry, šíření elektromagnetických vln

8. Bezdrátový přenos signálu, kódování a zabezpečení přenosu

9. Číslicové zpracování signálů

10. Převodníky úrovní D/D, A/D, D/A

11. Akumulace elektrické energie, galvanické články

12. Metody jištění a monitorování elektrických, řídicích a senzorických systémů

13. Elektromagnetická kompatibilita

Osnova cvičení:

1. Vlastnosti polovodičových součástek a snímačů (piezoelektrický, tenzometrický, snímače polohy, akcelerometr)

2. Obvody prvotního zpracování signálu - zesilovače, vlastnosti

3. Generátory periodických harmonických a neharmonických (pulsních) signálů, vlastnosti, parametry výstupního signálu.

4. Optoelektronické prvky, měření statických a dynamických vlastnosti

5. Měření parametrů přenosových tras, rušení, elektromagnetická kompatibilita

6. Filtrace signálu, analogový filtr, číslicový filtr, vlastnosti

7. Napájecí zdroje - základní parametry

Cíle studia:
Studijní materiály:

Novák L., Papežová S., Uhlíř I., Elektronické prvky a obvody ve strojírenství, ČVUT

Chyský J., Novák J., Novák L., Elektronické aplikace ve strojírenství, ČVUT

Papežová S., Elektronika pro letecké specializace, ČVUT, 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1912906.html