Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Simulace mechatronických systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2311076 ZK 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Sestavování pohybových rovnic hydraulických systémů. Sestavování rovnic elektrických obvodů. Mnohopólové modelování, branový popis. Metody modelování spojených soustav, mnohopólové modelování, ko-simulace. Kompartmentové modelování. Transformace mezi popisy soustav, diferenciální rovnice - stavový popis - přenosový popis. Netradiční simulace HiL, SiL, MiL. Programy MATLAB-SIMULINK, DYNAST, DYMOLA, SIMPACK.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod

2. Hydraulické systémy

3. Hydraulické systémy, modelování blokovými schematy

4.Software Matlab-Simulink

5.Elektrické systémy

6.Mnohopólové modelování, kompartmenty

7.Spojování modelů kompartmenty – SimScape, Modelica

8.Software Sim-Mechanics

9. Kompartmentové modelování.

10. Spojování modelů ko-simulací

11. Transformace mezi modely

12. Vývoj a ladění simulačních modelů

13. Netradiční modelování HiL, SiL, MiL

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Valášek, M. a kol.: Mechatronika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996

Noskievič, P. Modelování a identifikace systémů, MONTANEX, Ostrava 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1896206.html