Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Podnikání v malé a střední firmě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
162KXPF KZ 3 5P+5C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět je orientován na jednotlivé oblasti založení a řízení nového podniku. Teoreticky vymezuje malé a střední podnikání. Studenti získávají základní informace potřebné pro pochopení specifických problémů rozvoje malého a středního podnikání.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět vychází ze standardního pojetí malé a střední firmy v EU a teorie a praxe v České republice. Studenti získají základní informace potřebné pro založení i fungování těchto firem i pro pochopení specifických problémů této formy podnikání

Studijní materiály:

VEBER, J.- kol.: Podnikání v malé a střední firmě, Praha, Vysoká škola ekonomická, 1999, ISBN 80-7079-707-X.CÍSAŘ, Jaromír: Drobné podnikání, Praha, Vysoká škola ekonomická, 1996, ISBN 80-7079-955-2.HISRICH, R. D. - PETERS, M. P.: Založení a řízení nového podniku, Praha, Victoria Publishing, 1996, ISBN 80-85865-07-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1882906.html