Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Filozofické, psychologické a pedagogické základy rozvoje tvořivosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
162KXFT KZ 3 5P+5C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět seznamuje s problematikou rozvoje a utváření tvořivosti ve vazbě na filozofické, psychologické a pedagogické základy kreativity. Objasní podstatu tvořivosti, její strukturu, druhy tvořivosti a podmínky jejího utváření. Vyloží nejfrekventovanější teorie tvořivosti, podstatu tvůrčího myšlení, osobností tvůrčího jedince, tvůrčí proces a jeho fáze. Dále bude věnovat pozornost bariérám tvořivosti (vnímání, kultury a prostředí, emocionálním bariérám, intelektuálním a výrazovým bariérám) a metodám utváření a rozvíjení tvořivosti.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Osvojit si základní poznatky z teorie tvořivosti a výchovy tvořivosti. Seznámit se s podmínkami a s metodami podněcování a rozvíjení tvořivosti i s překonáváním bariér uplatnění tvořivosti.

Studijní materiály:

Votruba, L.:Rozvíjení tvořivosti techniků. Praha: Academia 2000. Kolektiv: Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků. Brno: Paido 1997. Kolektiv: Tvořivost v práci učitele a žáka.Brno: Paido 1996. Kolektiv: Tvořivá škola. Brno: Paido 1998.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1879406.html